Medezeggenschapsraad Notulen

Wilt u weten wat er besproken is in de laatste MR-vergadering of een voorafgaande vergadering? Kijk dan even bij onderstaande data. De notulen verschijnen overigens pas op de site als deze in de daaropvolgende vergadering zijn goedgekeurd.

 

Schooljaar 2018-2019

MR-notulen d.d. 13-06-2019

MR jaarverslag 2018-2019

 

Schooljaar 2019-2020

MR-notulen d.d. 30-10-2019

 

Huishoudelijk_Reglement

 

Alle vergaderingen zullen plaatsvinden op school en zijn van 13.30 uur tot ongeveer 15.30 uur.