Medezeggenschapsraad Notulen

Wilt u weten wat er besproken is in de laatste MR-vergadering of een voorafgaande vergadering? Kijk dan even bij onderstaande data. De notulen verschijnen overigens pas op de site als deze in de daaropvolgende vergadering zijn goedgekeurd.

 

Schooljaar 2017-2018

MR jaarverslag 2017-2018

 

Schooljaar 2018-2019

Notulen MR-vergadering d.d. 17-09-2018

Notulen MR-vergadering d.d. 13-12-2018

Notulen MR-vergadering d.d. 22-02-2019

Notulen MR-vergadering d.d. 20-05-2019

 

Huishoudelijk_Reglement

 

Alle vergaderingen zullen plaatsvinden op school en zijn van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur.