Oudervereniging

Wat is de taak van de oudervereniging?

De Oudervereniging (OV)  heeft als belangrijkste taak het organiseren samen met de leerkrachten van allerlei activiteiten. Zo organiseren zij onder andere:

Kerstfeest, carnaval, schoolreisje, eindejaarsfeest, sportdag etc. Ook helpen wij bij andere activiteiten zoals de musical van groep 8.  Voor het organiseren van de diverse activiteiten worden werkgroepen samengesteld. Omdat we niet alles zelf kunnen regelen hebben we vaak hulp nodig van andere ouders om het evenement te laten slagen.

De OV vergadert zes keer per jaar. Namens de school is Saskia aanwezig op de vergaderingen. In de vergaderingen worden de activiteiten en de voortgang daarvan  besproken. Ook allerlei andere zaken die met de school te maken hebben kunnen ter tafel komen. De OV-leden kunnen slechts advies geven over zaken die met het besturen van de school te maken hebben.

De verslagen van de vergaderingen zijn te raadplegen op de website van de school.

Eén maal per jaar aan het begin van het schooljaar is de jaarvergadering. Hier worden de financiën van het afgelopen jaar besproken en ook de begroting voor het volgend jaar vastgesteld.  Ook wordt de ouderbijdrage vastgesteld.

De OV bestaat met ingang van het schooljaar 2018-2019 uit de volgende personen:

 

 • Aernout Falck ( Voorzitter)
 • Wanda de Goeij ( Penningmeester)
 • Julie Kirberg ( Secretaris)
 • Annette Stox
 • Bianca Aan Den Boom
 • Cindy van Melis
 • Dave Geenen
 • Fiona Geenen
 • Floor Noten
 • Nicole Janssens
 • Renata Bruinsma