Het team

Het team van onze school wordt gevormd door:

Leerkrachten

Onze school heeft 6 groepsleerkrachten, waarvan twee in deeltijd. De leerkracht geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Enkele teamleden vervullen specifieke taken als coördinator voor een bepaald vakgebied.

                              

     Sophie                    Lenny Crins              Kelly Koolen

   Scheepers

 

                           

Anouk van Melick   Judith Hawinkels     Susanne Bouten

 

Naam

Groep

Aanwezigheid

Specialisme

Sophie Scheepers Groep 1-2 Maandag t/m vrijdag
Lenny Crins Groep 3-4 Maandag en woensdag t/m vrijdag MT-lid

Rekencoördinator Webmaster

Kelly Koolen Groep 5-6 Maandag t/m vrijdag ICT-coördinator

Coördinator sociaal veilige school

Anouk van Melick Groep 7-8 Maandag t/m vrijdag Specialist beweging

Coördinator muziekonderwijs

Judith Hawinkels Lesgevende taken Groep 1-8 Maandag en vrijdag Cultuurcoördinator en Verkeerscoördinator
Susanne Bouten Lesgevende taken Groep 1-8 Dinsdag  (groep 3-4) en Donderdag

 

Directeur

 

Lisette Fraiquin-Geraedts is de directeur van de school. De directeur levert binnen de beleidskaders van de stichting, een bijdrage aan het stichtingsbeleid, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid van de school, is verantwoordelijk voor het primaire proces binnen de school, geeft leiding aan de school en neemt deel aan professionalisering. De directeur vormt samen met de intern begeleider (IB’er) en een teamlid het managementteam (MT) van de school en is 3 dagen per week op school aanwezig. (maandag t/m woensdag).

 

Intern begeleider

Helma Gommans is onze intern begeleider. De intern begeleider levert onder verantwoordelijkheid van de directeur een bijdrage aan de ontwikkeling van het bovenschools zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, de begeleiding van leraren en is verantwoordelijk voor professionalisering. Helma is 1 dag per week aanwezig op wisselende dagen.

 

Onderwijsondersteunend personeel

José.jpg

José Thomassen is onze administratief medewerkster. Zij is wekelijks 3 uur aanwezig.

 

Jan Spee is onze klusjesman. Hij is één dag per week op school aanwezig.

Marij Bremmers en Evelien Sanders zijn onze interieurverzorgsters.

 

Tussenschoolse opvang (TSO)

De tussenschoolse opvang wordt uitgevoerd door

Mini.JPG Marja.JPG

   José Linssen            Mini Chorus        Marja van Dael

 

Logopedist

De logopedist van onze school is Peet Maessen. Indien nodig wordt zij ingeschakeld en onderzoekt leerlingen op afwijkingen aan stem, spraak, taal, mondgedrag en gehoor.