Het team

Het team van onze school wordt gevormd door:

Leerkrachten

Onze school heeft 5 groepsleerkrachten, waarvan één in deeltijd. De leerkracht geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Enkele teamleden vervullen specifieke taken als coördinator voor een bepaald vakgebied.
p33773a_0184M0184.JPG.jpg   p33773a_0312M0312.JPG.jpg    p33773a_0516M0516.JPG.jpg anouk.jpg foto judith_001.jpg

  Lenny Crins        Nancy Stams       Kelly Koolen    Anouk van Melick   Judith Hawinkels

 

Naam

Groep

Aanwezigheid

Specialisme

Lenny Crins Groep 1-2 Maandag t/m vrijdag Rekencoördinator Webmaster
Nancy Stams Groep 3-4 Maandag t/m vrijdag Taal/leescoördinator
Kelly Koolen Groep 5-6 Maandag t/m vrijdag ICT-coördinator
Anouk van Melick Groep 7-8 Maandag t/m vrijdag Specialist beweging
Judith Hawinkels Lesgevende taken Groep 1-8 Maandag en dinsdag Cultuurcoördinator en Verkeerscoördinator
Wim Suilen Vakleerkracht muziek Groep 1-6 Donderdagochtend  Muziekles
Dymphina Hoek Intern Begeleider Groep 1-8 Eén tot anderhalve dag per week op wisselende dagen Talentcoördinator(Aandachtsfunctionaris hoogbegaafdheid)

 

Directeur

p33773a_0817M0817.JPG.jpg

Saskia Retera is de directeur van de school. De directeur levert binnen de beleidskaders van de stichting, een bijdrage aan het stichtingsbeleid, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid van de school, is verantwoordelijk voor het primaire proces binnen de school, geeft leiding aan de school en neemt deel aan professionalisering. De directeur vormt samen met de intern begeleider (IB’er) en een teamlid het managementteam (MT) van de school en is 4 dagen per week op school aanwezig.

 

Intern begeleider

p33773a_0825M0825.JPG.jpg

Dymphina Hoek is onze intern begeleider. De intern begeleider levert onder verantwoordelijkheid van de directeur een bijdrage aan de ontwikkeling van het bovenschools zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, de begeleiding van leraren en is verantwoordelijk voor professionalisering.

 

Onderwijsondersteunend personeel

José.jpg

José Thomassen is onze administratief medewerkster. Zij is wekelijks 3 uur aanwezig.

 

Huub Kamp is onze klusjesman. Hij is één dag per week op school aanwezig.

Marij Bremmers en Evelien Sanders zijn onze interieurverzorgsters.

 

Tussenschoolse opvang (TSO)

De tussenschoolse opvang wordt uitgevoerd door

Mini.JPG     Marity-small.JPG    Marja.JPG

   José Linssen            Mini Chorus           Marity Lintjens        Marja van Dael

 

Logopedist

De logopedist van onze school is Peet Maessen. Indien nodig wordt zij ingeschakeld en onderzoekt leerlingen op afwijkingen aan stem, spraak, taal, mondgedrag en gehoor.