Resultaten Cito Eindtoets

Resultaten St. Theresia op de Centrale Eindtoets

 

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft op 12 september 2013 de gemiddelde eindtoets gegevens van alle scholen in het primair onderwijs openbaar gemaakt. De gegevens die hiervoor zijn gebruikt, zijn echter de algemene gegevens. Van school tot school verschilt het welke leerlingen aan de toets deelnemen waardoor de scores van scholen onderling niet zonder meer vergelijkbaar zijn. Onze school kiest er altijd voor om alle leerlingen te laten deelnemen aan de eindtoets of niveautoets. Daardoor kan in eerste instantie de gemiddelde eindscore lager uitvallen. Sinds 2012 werkt de inspectie met specifieke schoolgroepen. De indeling van de schoolgroep is gebaseerd op het aantal gewogen leerlingen op school, oftewel het vastgestelde leerlingengewicht. Onze school kent een laag leerlingengewicht, met als gevolg dat de gestelde eisen aan onze school hoger liggen dan de ‘gemiddelde school in Nederland’.

 

Wij werken samen met de PO-Raad aan het ontwikkelen van Vensters PO. Via de website www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7059/Basisschool-Sint-Theresia vindt u alle relevante informatie over onze basisschool. Naast de behaalde resultaten voor de Eindtoets, vindt u eveneens informatie over het profiel en de organisatie van St. Theresia, de waardering voor onze school vanuit de inspectie, het schoolondersteuningsprofiel en de betreffende bedrijfsvoering.

 

Cito-eindtoets